Avizier

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : marţi , 29 martie 2022 , 15:16
Înscrierea a copiilor în învățământul primar - Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 2022-2023

 

EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A COPIILOR CARE ÎMPLINESC VÂRSTA DE 6 ANI ÎN PERIOADA 1.09.2022-31.12.2022

Cine participă la evaluarea nivelului de dezvoltare?

·       Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1.09.2022-31.12.2022 și care nu au frecventat grădiniță sau copiii care s-au întors din străinătate în vederea înscrierii în învățământul primar

Evaluarea nivelului de dezvoltare se realizează la solicitarea scrisă părintelui în vederea înscrierii în clasa pregătitoare.

 

Unde se va face evaluarea?

Centrul nr. 25 de evaluare a copiilor - Cabinetul Şcolar de Asistenţă Psihopedagogică - Liceul Teoretic „Mihail  Kogălniceanu" Snagov

  Str. Intrarea Bujorului, nr. 14 , Snagov 

 Tel. 021.352.19.97 - copiii neînscrişi în grădiniță sau care s-au întors din străinătate cu  domicilul în Snagov, Ghermăneşti, Tâncăbești

 

Cum se procedează?

 ·        Sunați la numarul afișat mai sus

·        Completați cererea la sediul unității de învățământ

·        Stabilirea zilei și a orei evaluării

  

Documente necesare :

·        Copie certificat naștere copil

·        Copie C.I părinte/tutore legal instituit/reprezentant legal

·        Copie certificat de căsătorie

    În cazul în care părinții sunt divorțați/necăsătoriți este nevoie și de acordul de evaluare din partea celuilalt părinte.

 Evaluarea nivelului de dezvoltare se realizează în prezența părintelui.

Rezultatul evaluării este înmănat direct părintelui sau transmisă prin email, postă cu confirmare de primire.

 

Programul centrului de evaluare a nivelului de dezvoltare:

 Miercuri - 30.03.2022 – între orele 14:00-18:00

Joi -  31.03.2022 – între orele 10:00 – 14:00

Luni -  4.04.2022 - între orele 14:00-18:00

Marți - 5.04.2022 - între orele 10:00 – 14:00

Miercuri -  6.04.2022 - între orele 14:00-18:00

Joi - 7.04.2022 - între orele 10:00 – 14:00

Vineri -7.04.2022 - între orele 10:00 – 14:00

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : joi , 24 martie 2022 , 14:02
Simulare BACALAUREAT 2022 - Calendar

SIMULARE

BACALAUREAT 2022

LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU

  

CALENDAR

 

 Proba Ea) – Limba romana – 28.03.2022(Luni) 

Proba Ec) – Istorie/Matematica – 29.03.2022(Marti) 

Proba Ed) – Proba la alegere – 30.03.2022(Miercuri) 

   

EXAMENUL INCEPE LA ORA 9.00

 CANDIDATII SE VOR PREZENTA IN SALA CEL TARZIU LA ORA 8.30

 

 Presedinte,

Prof. Ionescu Alina Emilia

 

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : joi , 24 martie 2022 , 13:55
Înscrierea a copiilor în învățământul primar - Clasa pregătitoare

LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLINCEANU - SNAGOV

OFERTA CLASA PREGĂTITOARE - AN ȘCOLAR 2022-2023

Adresa: Str. Bujorului nr.14

Telefon: 021.352.19.97

Fax: 021.352.19.97

maillmksnagov@yahoo.com  

webwww.lmk.ro

Număr clase pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023:  1 clasă – 22 locuri

Străzi arondate unității școlare: Toate străzile din localitatea Snagov Descrierea unitătii școlare: Oferta Liceului Teoretic ,,Mihail Kogălniceanu"  pentru anul școlar 2022-2023 este o clasă pregătitoare (22 elevi) cu profesor pentru învățământul primar. Procesul de invățamant se desfășoară in cladirea din strada Bujorului nr. 14.

Informaţii pentru părinţi: Oferta pentru anul școlar 2022-2023 invățământ primar:

resurse materiale :

        11 săli de clasă dotate cu mobilier modern

        Laborator de informaticpă dotat cu 25 de calculatoare conectate la internet

        Teren de sport cu o suprafată de 1000 mp

        Teren de joaca cu o suprafată de 200 mp

        Sistem de supraveghere video in interiorul clădirii si in exteriorul acesteia

        Biblioteca dotată cu un numar de 12.185 de volume

        Cabinet de consiliere psihopedagogică a elevilor

    activități extracurriculare :

        activități de protecție a persoanei: prelucrarea normelor de protecție si de educație rutieră

        activități igienico-sanitare: păstrarea sănătății, boli transmisibile

        activități cultural-educative: celebrarea unor sărbători creștine

        activitati cultural-artistice: serbări, concurs de recitări, concurs de interpretare vocală

        activități de cunoaștere si protejare a mediului inconjurător: excursii, drumeții,tur vitual

        activități distractive: carnavaluri

        activitati de integrare in societate si relaționare: acțiuni caritabile, acțiuni de colaborare cu alte școli.

 

Modalitatea de stabilire a locurilor libere: numărul locurilor libere la clasa pregătitoare este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru clasa pregătitoare și numărul de copii din circumscripție care trebuie înscriși la acel nivel de clasă

 

Criterii generale de departajare:

-      existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

-   existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

-      existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

-      existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

 

Criterii specifice de departajare:

 - Criteriu - Unul dintre parinti are locul de munca in circumscriptia scolara sau in unitatea noastra de invatamant ;  Documentul doveditor - Adeverinta de la locul de munca

 - Criteriu - Rudele apropiate locuiesc in circumscriptia scolara si se ocupa de ingrijirea copilului; Documentul doveditor - Copie dupa BI/CI al rudelor si declaratie pe proprie raspundere privind activitatea de ingrijire a copilului.

 

Documente de inscriere:

-   Cerere – tip, insotita de documente justificative (se poate depune fizic la sediu sau completa online si transmisa prin email sau posta)

-     Declaratie tip pe propria raspundere cu privire la veridicitatea informatiilor completate in cerere

-     Recomandarea de inscriere la clasa pregatitoare, conform art. 6 alin. (1) – daca este cazul

-   In situatia parintilor divortati, dovada modului in care se exercita autoritatea parinteasca si la care din ei a fost stabilita locuinta minorului

Documente care sa ateste indeplinirea criteriilor generale si specifice de departajare pentru cei care nu au domiciliul in circumscriptia scolara

 

Programul de primire si validare a cererilor:

-      8.00 – 18.00 - de luni pana vineri, conform calendarului

 

Calendarul:

Data limita/ perioada : 28 martie 2022

Evenimentul : Afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului „Școala după școală”, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare

 

Data limita/ perioada : 29 martie 2022

Evenimentul : Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali — sindicate, consiliul reprezentativ al părinților — după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului școlar, și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ. Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi

 

Data limita/ perioada :30 martie – 8 aprilie 2022

Evenimentul : Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar  

Pentru copiii care au frecventat grădinița:  

• înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;  

• eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz  

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:  

• înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/ transmise de părinți

pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin;  

• planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicareaprogramării pentru participarea la evaluare;  

• desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;  

• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;  

• soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar

 

Data limita/ perioada : 11 aprilie – 10 mai 2022

Evenimentul : 

Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor  

Depunerea/Transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă  

Validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică

 

Data limita/ perioada :13 – 25 mai 2022

Evenimentul : Prima etapă de înscriere în învățământul primar

 

Data limita/ perioada : 31 mai – 7 iunie 2022

Evenimentul : A doua etapă de înscriere în învățământul primar

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.03.2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dragi părinți,

Vă atașăm ordinul privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar - Clasa pregătitoare!

Aveți cuprinse în Metodologie: condițiile de înscriere, alegerea unității la care va fi înscris copilul, procedura de înscriere, prima etapă de înscriere, a doua etapă de înscriere. 

Succes!

78 articole