Avizier

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : joi , 11 mai 2023 , 12:44
PROGRAMUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI EXAMEN VOCAȚIONAL SPORTIV CANOTAJ – KAIAC CANOE 2022-2023

PROGRAMUL DESFĂȘURĂRII PROBELOR DE APTITUDINI EXAMEN VOCAȚIONAL SPORTIV CANOTAJ – KAIAC CANOE 19.05.2023.

 

PROBELE SE VOR DESFĂȘURA LA BAZA NAUTICĂ DIN LOCALITATEA VLĂDICEASCA

I.                   ORA 9.00 PREZENTAREA CANDIDAȚILOR LA BAZA NAUTICĂ.

ORA 9.00-9.30 PREZENȚA SI INSTRUCTAJUL PENTRU PROTECȚIA MUNCII.

 

II.                ORA 9.30. – 10.30. PROBELE DE APTITUDINI CANOTAJ CALITAȚI MOTRICE.

ORA 9.30. – 10.30. PROBELE DE APTITUDINI KAIAC-CANOE CALITAȚI MOTRICE.

 

III.             ORA 11.00 – 12.00. PROBA DE APTITUNI-INOT.

 

     IV.        ORA 12.30. -14.00. PROBE SPECIFICE CANOTAJ.

ORA 12.30. -14.00. PROBE SPECIFICE KAIAC CANOE,

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : vineri , 31 martie 2023 , 15:32
Înscrierea copiilor în învățământul primar - Clasa pregătitoare - 2023-2024

LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGĂLINCEANU - SNAGOV

OFERTA CLASA PREGĂTITOARE - AN ȘCOLAR 2023-2024

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : joi , 16 martie 2023 , 11:29
CALENDAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, ANUL ȘCOLAR 2023-2024

ANUNȚ

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, ANUL ȘCOLAR 2023-2024, CONF. ORDINULUI NR. 3704/17.02. 2023

ETAPE PRINCIPALE:

Ø  30 martie 2023- afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare;

Ø  3 aprilie 2023- Postarea pe site-ul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţiona l ă (CJRAEICMBRAE) a modelului de cerere-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv şi care nu au frecventat grădiniţa și s-au întors din străinătate;

Ø  5 aprilie-26 aprilie 2023-   Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar


Pentru copiii care au frecventat grădiniţa:

v   înregistrarea cererilor transmise/depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

v   eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.


Pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate:

v  înregistrarea de căire CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.445/2022;

v   planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afisarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

v   desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;

v   eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

v   soluţionarea de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti) a situaţiilor excepţionale care necesită amânarea înscrierii în învăţământul primar.

Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar

3 mai-18 mai 2023 - Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.

Director,

Prof. Alina Mihaela FLOREA

78 articole