Avizier

Adaugat de CIOBĂNICĂ I. FLORIN-CRISTIAN
Publicat la : luni , 25 martie 2024 , 10:56
CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024/2025

CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024/2025

Adaugat de CIOBĂNICĂ I. FLORIN-CRISTIAN
Publicat la : sâmbătă , 2 martie 2024 , 19:48
PRECIZĂRI SIMULARE BACALAUREAT 2024

Luni, 4 martie, începe simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat (2024).

 

Probele scrise implică următoarele discipline: 

✅ 4 martie - proba E) a) limba și literatura română;

✅ 5 martie - proba E) c) proba obligatorie a profilului;

✅ 6 martie - proba E) d) proba la alegere a profilului și specializării.

 

Subiectele sunt elaborate pe baza conţinuturilor/ competenţelor asociate acestora, conform programelor pentru simulare aprobate de Ministerul Educației. 

Evaluarea lucrărilor se va realiza digitalizat prin intermediul platformei utilizate de Ministerul Educației. 

 

Câteva informații utile:

 

👉 Probele încep la ora 9:00;

👉 Accesul elevilor în săli este permis doar în baza cărții de identitate, până la ora 8:30;

👉Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare,memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

👉 Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/ care permite conectarea la internet/ la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/ asistenţi din centrul/ centrele de examen sau cu exteriorul. 

👉 Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev; 

 

Important: 

 

👉 Rezultatele obținute la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenelor din vara acestui an.

👉 Rezultatele obținute la simulare nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

 

Obiectivele simulării

 

☑️ familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen real;

☑️ optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor liceale.

Succes tuturor!

Echipa LTMK

Adaugat de CIOBĂNICĂ I. FLORIN-CRISTIAN
Publicat la : joi , 22 februarie 2024 , 12:02
"DOTAREA CU LABORATOARE INTELIGENTE A LICEULUI TEORETIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU”, SNAGOV", cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-0846

Proiect finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ Pilonul VI.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip „laborator inteligent” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează de asemenea creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar.

83 articole
Recomandate
duminică , 31 octombrie 2021 , 20:14
luni , 13 septembrie 2021 , 08:38
duminică , 5 septembrie 2021 , 20:51
marţi , 29 iunie 2021 , 17:32
vineri , 18 iunie 2021 , 15:33
marţi , 23 martie 2021 , 16:29
sâmbătă , 11 iulie 2020 , 10:41
joi , 12 martie 2020 , 14:37
joi , 20 februarie 2020 , 14:00