Admiterea in clasa a IX-a, an scolar 2020-2021, pentru profilul vocational

Adaugat de Superadministrator
Publicat la : 02 June 2020
Admiterea in clasa a IX-a, an scolar 2020-2021, pentru profilul vocational

Admiterea in clasa a IX-a, anul scolar 2020-2021, pentru profil vocational sportiv

 

     Pentru admiterea in clasa a IX-a, anul scolar 2020-2021, Liceul Teoretic ,,Mihail Kogalniceanu”  Snagov are disponibile 28 locuri la specializarea canotaj-kaiac-canoe:

Calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat, in anul scolar 2020-2021:

   Conform Ministerului Educatiei, Ordinul de ministru nr. 4.317/2020, prin care a fost aprobat Calendarul actualizat al organizarii si desfasurarii admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021, publicat in Monitorul Oficial:

·         Inscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza in perioada 2-5 iunie.

Astfel, in data de:

2 – 5 iunie 2020 – Inscrierea pentru probele de aptitudini, direct la unitatea de  invatamant liceal sau prin mijloace electronice de comunicare si si eliberarea/transmiterea anexelor fiselor de inscriere, insotite  de documentele prevazute in Anexa 3 la prezentul ordin, conform  procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere. Admiterea elevilor la clasa a IX-a, profil sportiv, pentru anul scolar 2020-2021 se desfasoara conform urmatoarelor prevederi:

1. inscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este conditionata de:

a) existenta avizului medical, cu specificatia „Apt pentru efort fizic/Clinic sanatos”, favorabil practicarii disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucratoare inainte de inscriere (conditie eliminatorie);

b) existenta unui document, din cele mentionate mai jos, care sa ateste ca elevul practica organizat, de cel putin 1 an calendaristic, disciplina sportiva pentru care se constituie clasa (conditie eliminatorie):

i. carnet de legitimare sportiva (legitimatie de sportiv) in disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de catre forul de specialitate pentru cel putin unul din ultimii doi ani competitionali (in copie conforma cu originalul);

ii. adeverinta de la clubul sportiv/asociatia sportiva sau de la unitatea de invatamant cu program sportiv integrat/suplimentar ca practica organizat disciplina sportiva pentru care se constituie clasa de cel putin un an calendaristic (document original/scanat);

iii. adeverinta de la unitatea de invatamant ca a participat, in unul din ultimii doi ani scolari, dupa caz, la etapele judetene/ sectoare ale municipiului Bucuresti, zonale/regionale/municipiul Bucuresti sau nationale ale competitiilor organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii in cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si/sau in cadrul Campionatelor Nationale Scolare, la disciplina sportiva pentru care se constituie clasa (document original/scanat);

c) adeverinta (document original/scanat) de la unitatea de invatamant gimnazial absolvita cu media generala la disciplina educatie fizica/pregatire sportiva practica din clasele V-VIII, calculata ca media aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a mediilor anuale la aceasta disciplina, in clasele in care a parcurs disciplina (conditie eliminatorie);

d) pot fi admisi in liceele vocationale, la clasele cu program sportiv, doar candidatii care au media generala cel putin 7 (sapte) la disciplina educatie fizica/pregatire sportiva practica din clasele V-VIII;

2. nota finala la probele de aptitudini (APT) se echivaleaza cu media generala la disciplina educatie fizica/pregatire sportiva practica din clasele V-VIII, calculata ca media aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, a mediilor anuale la aceasta disciplina, in clasele in care a parcurs disciplina;

3. in cazul in care doi sau mai multi candidati au medii finale de admitere (MFA) egale, acestia vor fi departajati folosind, in ordine, urmatoarele criterii:

a) locul 1 obtinut in unul din ultimii doi ani competitionali la Campionatele nationale organizate de federatia nationala de specialitate in disciplina pentru care se constituie clasa;

b) locul 2 obtinut in unul din ultimii doi ani competitionali la Campionatele nationale organizate de federatia nationala de specialitate in disciplina pentru care se constituie clasa;

c) locul 3 obtinut in unul din ultimii doi ani competitionali la Campionatele nationale organizate de federatia nationala de specialitate in disciplina pentru care se constituie clasa;

d) participarea, in unul din ultimii doi ani competitionali, la Campionatele nationale organizate de federatia nationala de specialitate in disciplina pentru care se constituie clasa;

e) carnet de legitimare sportiva (legitimatie de sportiv) in disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de catre forul de specialitate pentru cel putin unul din ultimii doi ani competitionali;

f) adeverinta de la clubul sportiv/asociatia sportiva sau de la unitatea de invatamant cu program sportiv integrat/ suplimentar ca practica organizat disciplina sportiva pentru care se constituie clasa de cel putin un an calendaristic;

g) participarea, in unul din ultimii doi ani scolari, la etapele nationale ale competitiilor organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii in cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si/sau in cadrul Campionatelor Nationale Scolare, la disciplina sportiva pentru care se constituie clasa;

h) participarea, in unul din ultimii doi ani scolari, la etapele regionale/zonale/municipiul Bucuresti ale competitiilor organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii in cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si/sau in cadrul Campionatelor Nationale Scolare, la disciplina sportiva pentru care se constituie clasa;

i) participarea, in unul din ultimii doi ani scolari, la etapele judetene/sectoare ale municipiului Bucuresti ale competitiilor organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii in cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si/sau in cadrul Campionatelor Nationale Scolare, la disciplina sportiva pentru care se constituie clasa;

j) media generala obtinuta la Evaluarea Nationala din clasa a VIII-a;

k) media generala de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

l) nota obtinuta la proba de limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale;

m) nota obtinuta la proba de matematica din cadrul Evaluarii Nationale;

4. in vederea aplicarii criteriilor de departajare a candidatilor care au medii finale de admitere (MFA) egale, la dosarul de inscriere se depun, dupa caz (conditie neobligatorie):

a) pentru literele a, b, c si d de la punctul 3 – documente eliberate de federatia nationala de specialitate;

b) pentru literele g, h si i de la punctul 3 – documente eliberate de inspectoratul scolar de care apartine candidatul.

Nota: Parintii vor fi informati, prin afisare la avizier si postare pe site-urile institutiilor, dupa caz, cu privire la faptul ca aplicatia informatica nu permite inscrierea pentru probele de aptitudini la mai  multe unitati de invatamant.

9 – 12 iunie 2020 – Desfasurarea/echivalarea probelor de aptitudini, conform prevederilor din Anexa 3 la prezentul ordin

12 iunie 2020 – Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini

15 iunie 2020 –  Transmiterea,  in  format  electronic  si  in  scris,  catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin completarea acestora in aplicatia informatica centralizata

17 iunie 2020 –  Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati, prin activarea rapoartelor specifice in aplicatia informatica centralizata

Actualizarea de catre comisiile din unitatile de invatamant liceal vocational a listelor candidatilor declarati admisi la probele de aptitudini, prin eliminarea candidatilor corigenti, repetenti, amanati sau exmatriculati, in aplicatia informatica centralizata

29 iunie 2020 –  Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre unitatile de invatamant liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date judetene cuprinzand  mediile  de  admitere,  prin confirmarea finalizarii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata

2 iulie 2020 -Validarea de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti a listei candidatilor admisi la liceele/clasele la care s-au sustinut probe de aptitudini si comunicarea rezultatelor in unitatea de invatamant liceal respectiva, prin tiparire din aplicatia informatica centralizata

2 – 3 iulie 2020 – Transmiterea de la liceele vocationale a informatiilor cu privire la candidatii care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere. Candidatilor care nu au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini li se poate elibera, de catre unitatea de invatamant gimnazial, fisa de inscriere, pentru completarea optiunilor in vederea repartizarii computerizate

*) Nu se elibereaza fisa de inscriere pentru completarea optiunilor candidatilor care au fost admisi la clasele pentru care au sustinut probe de aptitudini, cu exceptia candidatilor admisi care au declarat, in scris, ca renunta la locul obtinut pentru a participa la etapa de repartizare computerizata!

 
 Anexa 3 - METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂȘURARE ŞI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE, care poate fi accesata pe site-ul oficial al MEC, aici
- Noul CALENDAR AL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT pentru anul școlar 2020-2021, care poate fi accesat pe site-ul oficial al MEC, aici. ANEXA_FISA_DE_INSCRIERE__cls_IX_2020_2021_2020_06_02_20_58_27.pdf