Înscrierea copiilor în învăţământul preşcolar, pentru anul şcolar 2021-2022

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : 17 May 2021
Înscrierea copiilor în învăţământul preşcolar, pentru anul şcolar 2021-2022

Înscrierea copiilor  (cei care NU au frecventat grădinița în anul/anii anteriori)  în învăţământul preşcolar, pentru anul şcolar 2021-2022

ETAPE:

I. PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

1.Colectare cereri de înscriere 31.05.2021-24.06.2021

2.Procesare cereri de înscriere 11.06.2021-25.06.2021

Copiii respinși în această etapă vor putea fi înscriși pe locurile rămase libere pentru etapa a doua.

II. A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE

1.Colectare cereri de înscriere 28.06.2021-02.07.2021

2.Procesare cereri de înscriere 02.07.2021-16.07.2021

Copiii respinşi în această etapă se vor putea înscrie pe locurile rămase libere pentru etapa de ajustări.

III. ETAPA DE AJUSTĂRI – 02.08.2021-31.08.2021, presupune introducerea cererilor de înscriere şi admiterea lor pe locurile rămase libere.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislaţia în vigoare şi, cu precădere, în acest an şcolar, a metodologiei în vigoare, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare.

Documente necesare înscrierii, depuse de părinte/tutore/reprezentantul legal la unitatea de învăţâmânt:

-Cerere de înscriere- generată de SIIIR sau se poate descarca de aici 

-Copie si original certificat de naştere copil;

-Copie si original C.I. părinte/tutore/reprezentant legal;

-Hotărâri judecătoreşti (dacă este cazul);

-Fişa medicală(adeverință), completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie (se poate depune şi la momentul începerii anului şcolar);

 

Cererile de înscriere și documentele doveditoare se pot depune  și on-line la adresa lmksnagov@yahoo.com sau prin poștă la adresa

Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu - Snagov 

Șos.Bujorului, nr.14, sat Snagov, comuna Snagov, județul Ilfov, cod poștal 077165.