Avizier

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : joi , 16 martie 2023 , 11:29
CALENDAR ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, ANUL ȘCOLAR 2023-2024

ANUNȚ

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR, ANUL ȘCOLAR 2023-2024, CONF. ORDINULUI NR. 3704/17.02. 2023

ETAPE PRINCIPALE:

Ø  30 martie 2023- afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare;

Ø  3 aprilie 2023- Postarea pe site-ul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţiona l ă (CJRAEICMBRAE) a modelului de cerere-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv şi care nu au frecventat grădiniţa și s-au întors din străinătate;

Ø  5 aprilie-26 aprilie 2023-   Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar


Pentru copiii care au frecventat grădiniţa:

v   înregistrarea cererilor transmise/depuse la unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar pentru obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

v   eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.


Pentru copiii care nu au frecventat grădiniţa sau au revenit din străinătate:

v  înregistrarea de căire CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinţi pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.445/2022;

v   planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afisarea şi comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

v   desfăşurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;

v   eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

v   soluţionarea de către Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar (Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti) a situaţiilor excepţionale care necesită amânarea înscrierii în învăţământul primar.

Completarea şi validarea cererilor-tip de înscriere în învăţământul primar

3 mai-18 mai 2023 - Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.

Director,

Prof. Alina Mihaela FLOREA

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : vineri , 24 februarie 2023 , 12:19
Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de îngrijitor

LICEUL TEORETIC „MIHAIL KOGĂLNICEANU”, SNAGOV, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante de îngrijitor, în conformitate cu Legea 53/2003- Codul muncii, precum şi cu Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : vineri , 2 septembrie 2022 , 16:54
Festivitatea de deschidere a anului școlar 2022-2023

83 articole
Recomandate
duminică , 31 octombrie 2021 , 20:14
luni , 13 septembrie 2021 , 08:38
duminică , 5 septembrie 2021 , 20:51
marţi , 29 iunie 2021 , 17:32
vineri , 18 iunie 2021 , 15:33
marţi , 23 martie 2021 , 16:29
sâmbătă , 11 iulie 2020 , 10:41
joi , 12 martie 2020 , 14:37
joi , 20 februarie 2020 , 14:00