Organizare concurs/testare cadre didactice cu studii în specilalitatea postului/fără studii corespunzătoare postului

Adaugat de Enache Daniel
Publicat la : 29 September 2023
Organizare concurs/testare cadre didactice cu studii în specilalitatea postului/fără studii corespunzătoare postului

                  ANUNT

                  Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Snagov, Județul Ilfov, str. Bujorului nr.14, telefon 0213521997, anunță organizarea concursului /testării cadrelor didactice cu studii în specilalitatea postului/fără studii corespunzătoare postului pentru ocuparea următoarelor posturi didactice/cadre:

1.      TIC                                                                         22.18 ore/săptămână

2.      Chimie                                                                    5,88 ore/săptămână

3.      Lb. Franceză                                                        20,38 ore/săptămână

4.      Ed. Fizică                                                              18,59 ore/săptămână

5.      Ed. Muzicală                                                        11     ore/săptămână

6.      Psihologie                                                              6,5 ore/săptămână

7.      Limba și Literatura Română                              15 ore/ saptamana

8.      Limba Latină                                                        11    ore/săptămână

                         Concursul/testarea se va desfășura conform următorului grafic:

1.  Inregistrarea cererilor la secretariat                                                          2.10.2023  ora 10,00-14,00

2.  Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs     2.10.203, ora 16,00

3.  Proba practică/inspecție la clasă                                                                            3.10.2023

4.  Proba scrisă/ interviu                                                                                                6.10.2023

5. Afișarea rezultate                                                                                                      9.10.2023

6. Depunere contestații                                                                                               10.10.2023

7. Afișare rezultate finale                                                                                             11.10.2023

              La concursul /testarea pentru ocuparea posturilor didactice/cadrelor care se vacantează în unitățile de învățământ  preuniversitar de stat se pot înscrie ,persoane care au absolvit studii superioare în disciplina postului și personae cu studii  în  altă disciplină, sau absolvenți de liceu cu diploma de bacalaureat.

              Proba scrisă  și interviul se susțin în specialitatea postului, conform centralizatorului, după programele valabile.

               Nu pot participa la concurs/testare persoanele sancționate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici cele care nu prezintă un document medical care atestă faptul că nu prezintă incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică.

              Dosarul de înscriere la concurs/testare, va cuprinde:

-          Copie după actele de studii (diploma și foaie matricolă);

-          Copie după certificatul de naștere și căsătorie;

-          Copie C.I. sau B.I.;

-          Copie după carnetul de muncă sau extras REVISAL;

-          Avizul medical că sunt apți pentru a preda în învățământ;

-          Declarație pe propria răspundere că nu au desfășurat și nu desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice.

             Concursul/testarea se va desfășura conform metodologiei de ocupare   a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin OMEM nr. 4959/2.09.2013, cu modoficările și completările ulterioare.SKM_C22723092714370_2023_09_29_15_52_21.pdf